Rubriky
Komunikace s městem

Výzva představitelům města Plzně | Plzeň jezdí na kole – 2013

My, níže podepsaní Plzeňané a Plzeňanky, žádáme představitele našeho města, aby věnovali zvýšenou pozornost podpoře a rozvoji městské cyklistické dopravy. Příznivé podmínky pro bezpečnou a pohodlnou městskou cyklistiku zvyšují počty cyklistů v ulicích měst. Hojnější využívání jízdního kola jako dopravního prostředku snižuje počty automobilů ve městech a tím i míru znečištění výfukovými plyny, pozitivně působí na zdraví cyklistů a vede k obecnému přijetí jízdního kola jako samozřejmé součásti udržitelné městské dopravy.

Více cyklistů a chodců v ulicích měst, jednoduchá návaznost dopravy hromadné, pěší i cyklistické, to všechno jsou faktory, které významně utvářejí město jako živoucí organizmus. Není náhodou, že mezi města s nejvyšší kvalitou života patří města s výraznou cyklistickou kulturou, například Vídeň, Curych nebo Vancouver.

Podmínky pro cyklistickou dopravu se v našem městě v uplynulých 20 letech citelně zlepšily, přesto Plzeň ani zdaleka nemůže soutěžit s mnoha českými městy, kde se městské cyklistice dostává potřebné pozornosti. Plzeň ve svém rozpočtu nemá kapitolu přímo vyhrazenou pro městskou cyklistiku, chybí zde funkce cyklokoordinátora.

S přihlédnutím k výše uvedenému, ale i k tomu, že nelze vše změnit okamžitě, vyzýváme představitelky a představitele města, aby v roce 2013 a 2014 věnovali pozornost následujícím oblastem:

  • Propojení páteřních cyklostezek v centru města
  • Zpřístupnění dalších jednosměrek jízdním kolům i v „protisměru“, jak to umožňuje zákon
  • Zajištění kvalitních cyklostojanů před hlavním vlakovým nádražím a Centrálním autobusovým nádražím
  • Vytvoření kapitoly v rozpočtu na podporu rozvoje městské cyklistiky
  • Vytvoření pozice cyklokoordinátora na plzeňské radnici
  • Vytvoření plánu zlepšení podmínek pro městskou cyklistiku v následujících letech

Jsme přesvědčeni, že se Plzeň má připojit k jednoznačnému trendu nejen v západní Evropě, který směřuje k většímu rozvoji městské cyklistiky a vnímání jízdního kola jako významné a pozitivní součásti městské dopravy. Jsme přesvědčeni, že Plzeňanky a Plzeňané, cyklisté a cyklistky dnešní i budoucí, tento přístup ocení.

Iniciativa Plzeň na kole a níže podepsaní

www.plzennakole.cz

[emailpetition id=“1″]

[signaturelist id=“1″]